Tidrapportering i tjänsteföretag

Ett tidrapporteringssystem med mobil åtkomst och central hantering av tidrapporter är en viktig pusselbit för tjänsteföretag.

Tidrapporteringssystem för tjänsteföretag

Ett tidrapporteringssytem för rapportering av tid, oavsett plats, är en central del av tjänsteföretagets vardag. Några central funktioner i tidrapporteringssystemet är:

  • Administration av kunder, projekt och medarbetare
  • Administration av aktiviteter och priser
  • Tillgängligt från mobilen
  • Hanteringa av detaljerade underlag för en tidrapport
  • Godkännandehantering av tidrapporter
  • Automatisk påmminnelsefunktion när det är dags att tidrapportera
  • Sammanställning av samtliga tidrapporter, status och totalt inrapporterad tid för en period

Vi hjälper er att utveckla och implementera ert nya tidrapporteringssystem, från att identifiera ert nuläge och utveckla er målbild till att planera genomförandet, konfigurera tidrapporterings-appen och implementera ett nytt arbetssätt. Tidrapporteringssystemet är en applikation som anpassas till era behov där vi använder molntjänsten Office 365 från Microsoft som digital plattform.

Vill du få en kostnadseffektiv hanteringen av tidrapporter i ditt företag?

Så här kan vi hjälpa er att komma igång

Tycker du att det här är ett erbjudande som kan skapa affärsnytta åt andra? Dela gärna sidan i sociala medier!