Ökad informationssäkerhet i Office 365

Är ni skyddade från att känslig information läcker ut från insidan? Vi gör en sårbarhetsanalys och går igenom era säkerhetsinställningar i Office 365

Du får en tydlig bild av hur sårbara ni är för att känslig information som t.ex. GDPR relaterad information, ska läcka ut från insidan samt konkreta tips på hur ni kan öka informationssäkerheten. Analysresultatet sammanställs i en rapport tillsammans med förslag på förbättringsåtgärder.

SÅRBARHETSANALYS - OFFICE 365 och SHAREPOINT ONLINE

Analys: 9 nyckelområden analyseras för att se över era säkerhetsinställningar i SharePoint Online, vi utreder er konto och behörighetsstruktur och identifiera förbättringsåtgärder.

Rapport: Resultatet av sårbarhetsanalysen inklusive förslag på åtgärder som höjer er informationssäkerhet sammanställs i en rapport.

Leveranstid för tjänsten:  Är beroende av storlek på företag och komplexitet, normal leveranstid är 2-3 dagar.

Pris: Begär offert
Förfrågan sårbarhetsanalys sharepoint 

Tycker du att det här är ett erbjudande som kan skapa affärsnytta åt andra? Dela gärna sidan i sociala medier!