CRM system för vinnande säljteam

Skapa tillväxt med uppdaterad information och rätt verktyg för säljteamet.

Sales automation

På säljavdelningen hanteras mängder av affärskritisk information, nya leads genereras och status på affärer och kunder följs upp. CRM systemet underlättar hanteringen av all information på en säljavdelning och effektiviserar dess processer. Ni använder CRM systemet för att samordna säljaktiviteter, effektivisera hanteringen av kontakter, dela information, göra orderuppföljning, prognoser och uppföljning av säljprocessen. Ett CRM system hanterar i grunden:

  • Kundinformation: Varje post i lösningen är lätt att hitta och ändra. All information är strukturerad som en portfölj så att all relaterad information är enkel att hitta. Oavsett om du letar efter leads, kunder, oganisationer eller opportunities så kan du se noteringar, e-post kommunikation, kamapanj historik, dokument på ett enkelt och överskådligt sätt.

  • Kalender: Det finns en integrerad kalender, aktiviteter, och meddelandehantering som försäkrar att du aldrig missar ett kundmöte. Integrationen med kund data gör att du kan lita på att du alltid har den information du behöver när det är dags för mötet.

  • Leads: Håller leads separerade från andra kontakter, bygg profiler, samla data från dialoger och kicka igång riktade kampanjer. När ni är redo att involvera säljaren, omvandla kontakten (leads) till en opportunity genom ett enkelt klick. Behåll de leads som fortfarande behöver mer utbildning i er lead mognads cykel.

  • Kampanjer: Bygg kampanjer, spåra kampanjinformation, sätt budget, bifoga dokument och associera leads. Ni får en sammanställning av alla era kampanjer, kontakter och kampanjresultet när helst ni vill.

  • E-post kampanjer: Att bygga riktade kampanjer är enkelt. Ni utgår från en lista av leads eller kontakter, designar en e-post mall och schemalägger när kampanjen ska skickas iväg. Kampanjdata från enskilda kampanjer lagras för varje interaktion i kampanjen som ni sedan kan använda för kampanjoptimering.

  • Automatisk lead-generering: Använd formulär på era webbplatser som automtiskt fångar upp information om en besökare. Använd "workflow motorn" för att fånga upp informationen och automatisera flytten av informationen till rätt plats, listan för e-post kampanjer, kontaktlistan eller tilldela informationen till en säljare för uppföljning.

  • Rapporter: Bygg rapporter som organiserar och filtrerar information så som du vill få det presenterat. Använd rapporterna för att utvärdera resultatet av era sälj och marknadsaktiviteter, förbättringar och öka er försäljning.

  • Automatisering av aktiviteter: Ni sparar tid genom att automatisera aktiviteter, både enkla och komplexa. Oavsett om du ska skicka e-post, skapa en ny post med kundinformation eller uppdatera ett fält - om det finns standardiserade villkor för aktiviteten - så kan aktiviteten automatiseras genom en kraftfull "worklow motor".

  • Integration med andra verktyg: Outlook, Google Apps, Office, Exchange och andra verktyg kan integreras för att utöka funktionerna ytterligare. Du kommer alltid att ha full täckning för all den funktionalitet som önskas.

  • För mobila användare: Oavsett om du är på kontoret eller ute och reser i världen så är funktioner och information tillgängligt genom en internet uppkoppling. För de tillfällen där du inte har tillgång till internet kan du arbeta offline från din iPhone eller Android mobiltelefon - du har alltid tillgång till kund information.

Alla företag har ett unikt utgångsläge och för att lyckas implementera rätt IT stöd i för er säljavdelning hjälper vi er att identifiera ert nuläg, era behov och målsättningar för att i ett nästa steg utveckla  och implementera rätt CRM system för er verksamhet. Vi erbjuder tjänster för förstudier, kravhantering, arkitekturutveckling, val av IT stöd och genomförande av projekt. Vi hjälper dig att hitta en kostnadseffektiv, integrerad lösning som knyter ihop CRM-processen och den informationen som hanteras på sälj avdelningen med andra system.

Vill du skapa vinnande säljteam med rätt CRM-system?

Så hjälper vi dig att komma igång

Tycker du att det här är ett erbjudande som kan skapa affärsnytta åt andra? Dela gärna sidan i sociala medier!