Företag fokuserar mer på digital kundupplevelse än på digital arbetsplats

Företag investerar mer i att utveckla sin digitala kundupplevelse än att skapa digitala tjänster för sina anställda och utveckla den digitala arbetsplatsen. Det visar en undersökning som RealStory Group har gjort. Att den digitala kundupplevelsen prioriteras leder till att implementationen av mer avancerade lösningar med t.ex. sociala funktioner i den digitala arbetsplatsen släpar efter.

Företag behöver bli bättre på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter

Svenska företag hamnar efter i digitaliseringen och behöver bli bättre på att använda möjligheterna med digitalisering skriver NyTeknik i en artikel.

Problem med SharePoint beror på hur förändringen hanteras

Problem med SharePoint beror oftast på hur implementation görs, inte på tekniken. Det visar en undersökning som CMSWire skriver om i en artikel. 58% av de tillfrågade tycker att bra utbildning saknas och att management inte är tillräckligt engagerade.

Seminarie - digitalisering av affärsproceser har aldrig varit enklare

Vi genomför ett seminarie om digitalisering av affärsprocesser tillsammans med Human Data och Skybow.

Nytt uppdrag - Kvalitetssäkring av digital arbetsyta för styrelse

Vi har fått ett nytt uppdrag där vi ska hjälpa kunden att kvalitetssäkra en digital tjänst för att dela styrelseinformation på ett säkert sätt.

Nytt uppdrag - Digitalisering av affärsprocess

Vi har fått ett nytt uppdrag där vi hjälper kunden att utveckla en kravbild för en ny e-tjänst som ska digitalisera processen för upphandling av varor och tjänster.

2015 föredrog företag SharePoint On-Prem framför SharePoint Online

En studie visar att under 2015 föredrog företag att använda SharePoint On-Prem framför SharePoint Online i Office 365.

Microsoft stärker funktionerna för service företag i Dynamics CRM

Microsoft förvärvar FieldOne, ett företag som utvecklat ett system för hantering av service tjänster på fältet. Produkten är väl integrerad med Microsoft Dynamics CRM...

Nytt uppdrag inom mobilitet och Mobile Device Management (MDM)

Nytt upprag inom mobilitetsområdet Mobile Device Management (MDM). Utveckling av policy för hantering av information på mobila enheter samt planering av Proof Of Concept för MDM tjänst.

Förvaltning av Office 365 och SharePoint Online

Med vår lättanvända tjänst för hantering av användarfrågor, tekniska frågor och även service av er Office 365 lösning sparar ni mycket tid. Ni får snabbt och enkelt tillgång till experter som hjäper till med alla frågor, läs mer här.

 

Sidor