DIGITALISERINGSRESAN MED BANTORGET FÖRVALTNING FORTSÄTTER 2018

Bantorget Förvaltning fortsätter sin digitala transformation tillsammans med oss. Vi fortsätter arbetet med att digitalisera informationsflödet i processerna för koncern- och bolagsredovsining och styrelsearbete där olika parter samverkar i styrelsemöten och för att färdigställa månadsavstämmningar, tertialbokslut och årsbokslut. Vi ser mycket fram emot ett fortsatt givande samarbete!