9 TRENDER FÖR DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN 2018

9 trender som formar den digitala arbetsplatsen 2018 har sammanställts av CMS Wire i den här artikeln. En drivande faktor för utvecklingen är att 46% kan tänka sig att byta jobb p.g.a. dålig användarvänlighet och 37% av företagen vill förbättra förmågan att samverka effektivt.