INFORMATIONSSYSTEM FÖR HR AVDELNINGEN

All HR-information på ett ställe! Med ett informationssystem för hr-avdelningen blir era hr-processer effektivare från rekrytering och onboarding till offboarding.

All HR-information på ett ställe! Med ett informationssystem för hr-avdelningen blir era hr-processer effektivare från rekrytering och onboarding till offboarding.

Några exempel på användningsfall  som HR-systemet effektiviserar är:

 • I rekryteringsarbetet och hantering av kandidatinformation
 • Hantering av extern/tillfällig personal
 • On-boarding och introduktion
 • Hantering av utvecklingsplaner, kompetensutveckling, certifieringar och utbildningar
 • Hantering av anställningsavtal
 • Hantering av arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöansvar
 • Lönelistor, utbetalningar av utlägg och arvoden
 • Budgetplanering
 • Profil- och Identitetshantering
 • Spridning av av policy, regelverk och personalhandbok
 • Hantering av semesteransökningar
 • Tidrapportering och projektarbete
 • Off-boarding
 • Ledningsrapporter över kostnader, personalförändringar m.m

Vi implementerar nya digitala arbetssätt inom HR för att förenkla för era anställda, ni ska få kontroll på hr-information och öka er produktivitet.

SÅ HÄR HJÄLPER VI ER ATT KOMMA IGÅNG

Tycker du att det här är ett erbjudande som kan skapa affärsnytta åt andra? Dela gärna sidan i sociala medier!