DOKUMENT OCH ÄRENDEHANTERING

Få ökad effektivitet i era affärsprocesser och stöd för GDPR genom dokumenthantering och ärendehantering.

Dokumenthantering i SharePoint
 
Med dokumenthanteringssystem och ärendehanteringssystem skapar ni ordning och reda och handlägger ärenden på kortast möjliga tid. Med ärenden får ni en struktur som håller ihop alla dokument, handlingar och konversationer som är kopplade till en uppgift, från att den skapas till att den avslutas. Genom att digitalisera er dokumenthantering skapar ni ett hållbart arbetssätt och tar kontroll över era dokument vilket gör att det blir enklare att leva upp till krav på god spårbarhet, GDPR och informationssäkerhet i hela verksamheten.
 
Med ett dokument och ärendehanteringssystem får ni många fördelar.
 
 • Ökat kundvärde: Det blir enklare för anställda att hitta information och ni kan besvara frågor från kunder snabbare
 • Effektivitet och ökad produktivitet: 90% av dokument som hanteras på ett företag idag skickas bara vidare till en annan person (stop.waste.org)
 • Ordning och reda: Ni får ett bättre sätt att lagra och strukturera dokument för enklare åtkomst och återanvändning
 • Enklare att hitta dokument: Med sökfunktioner hittas dokument snabbt och enkelt när de behövs.
 • Säkrare informationshantering: Obehöriga personer hindras från att få tillgång till informationen genom olika behörighetsnivåer. Underlättar för
 • Stöd för ett mobilt arbetssätt: Ni kan skapa mer flexibla arbetssätt med stöd för en mobil arbetsstyrka som reser mycket eller jobba från flera olika platser.
 • Kostnadsbesparingar. Ni sparar pengar långsiktigt. En ROI (Return On Investment) varierar mellan företag, men det finns flera områden där ni kommer att sänka era kostnader. 
 • Minskad miljöpåverkan: Att digitalisera er dokumenthantering är ett viktigt steg till ett hållbart arbetssätt och minskat pappersberoende. I USA t.ex. ökar antalet pappersdokument med 22% varje år (läs mer på stop.waste.org). 

Digital dokumenthantering och ärendehantering ökar effektiviteten i era processer och kan direkt sänka era kostnader inom flera områden.

 • Pappersförbrukning
 • Minskat antal pärmar
 • Färre hyllor
 • Inköp av skrivare och toners
 • Kopieringskostnader
 • Lagringsutrymme
 • Distribution och posthantering

Vi hjälper er att ta fram en investeringskalkyl! Få tips om vad ni ska tänka på i Introduktion till dokumenthantering: Vart börjar resan?

Vi använder molntjänsten Microsoft Office 365 och SharePoint Online för dokumenthantering och ärendehantering för att ni ska få ett framtidssäkert, användarvänligt, flexibelt och kostnadseffektiv dokumenthanteringssystem eller ärendehanteringssytem till ert företag.

Boka gärna en demo av dokument- och ärendehanteringssystemet så visar vi dig hur det fungerar.
 
 
Tycker du att det här är ett erbjudande som kan skapa affärsnytta åt andra? Dela gärna sidan i sociala medier!