Så vet ni om intranätet fungerar och används!

Använd kvalitativa komponenter för att mäta framgångar med ert inranät.

Vi ger tips om kvalitativa mätpunkter som du kan använda för att bedöm hur er intranätimplementation har gått.

Så använder du dokumenthantering i SharePoint för PLM

Kan vi använda SharePoint för att effektivsera PLM processen på ett industriföretag och vad tjänar vi i så fall på det?

Vi gjorde en Proof Of Concept på ett industriföretag för att utvärdera om SharePoint kunde användas för samverkan och dokumenthantering i syfte att effektivisera Product Lifecycle Management processen (PLM). Vi utvärderade en standard version av SharePoint och kom fram till att företaget kan bli mer:

Jag beskriver här på vilket sätt SharePoint passar in i PLM processen och vilka vinster vi såg. Ett konkret exempel på affärsnytta och hur ni kan effektivisera...

Sidor