Så sparar ni pengar genom kravhantering

Så spara ni pengar innan ni beställer ett IT system

Vårt tips är att inte ha för bråttom när du beställer ett nytt IT system. En felinvstering kostar både tid, kraft och mycket pengar och visar sig först på längre sikt. Börja med att ta fram en kravspecifikation. Läs mer om:

 • Riskerna vid beställning av IT system
 • Hur ni kan jobba med kravhantering
 • På vilket sätt kravhantering är en bra investering
10 tips för IT projektledare

10 tips som ökar dina chanser att lyckas med IT projekt.

Här får du 10 projektledartips på vad en projektedare kan göra för att öka sina chanser att lyckas med IT projekt.

Strukturkapital som ett konkurrensmedel

Med medarbetaren i centrum får tjänsteföretagen speciella utmaningar jämfört med ett produktbolag, men med modern IT kan du få hjälp att bygger strukturkapital och behåller kunskaperna i företaget. I det här inlägget får du:

 • Ett enkelt hjälpmedel för att hitta startpunkten till att börja byga strukturkapital
 • Exempel på vanliga utmaningar och lösningar
Så fångar du möjligheterna med digitalisering

Utvecklingen går snabbt framåt och för att hänga med i digitaliseringen gäller det lyckas att identifiera och utveckla era möjligheter och välja de projekt som ger bäst affärsnytta. I det här inlägget får du:

 • Ett praktisk arbetssätt för att fånga möjligheterna med digitalisering
Vad är digitalisering?

En gemensam övergripande målbild av vad digitalisering är och hur ni ska använda er av digitalisering kan vara start när ni ska börja planera kommande digitaliseringsprojekt. Med den här introduktionen av digitalisering får ni hjälp med att komma igång och diskutera ert nästa steg. Du får:

 • Introduktion till digitalisering 
 • Drivkrafter som ligger bakom 
 • Beskrivning av 4 områden för digitalisering som är aktuella för alla företag
Är nytt alltid bättre?

Spara pengar genom att gräva i den befintliga applikationsportföljen först.

Att köpa nytt kan absolut vara ett bra alternativ, men om du gräver lite så kan du många gånger hitta applikationer och plattformar som företaget redan investerat i, som visar sig vara tillräckligt bra och kanske till och med ett bättre alternativ än att köpa nytt.

3 nyanser av digitalisering

Vad är digitalisering och hur används det på företag idag?

Till dig som tycker att begreppet digitalisering är svårt att få grepp om ger vi här en kort beskrivning av 3 olika nyanser av digitalisering som visar hur det används för att skapa konkurrenskraft. För att göra det lite enklare att förstå hur digitalisering kan användas så belyser vi det från tre olika perspektiv.

 • Marknad och försäljning
 • Operation (Interna processer som HR, leverans, projekt m.fl.)
 • Nya affärer (Innovation)
Ökad produktivitet med 20 - 25 %

Tjänsteföretag ökar sin produktivitet med 20 - 25% genom digitalisering och sociala funktioner

Att mäta hur det går för ett företag görs genom att använda nyckeltal. Viktiga nyckeltal för tjänsteföretag är debiteringsgrad, produktivitet, arbetskraftskostnad och resultat per anställd. Vi säger att vi hjälper kunder med att implementera lösningar för att öka produktiviteten, men vad menas med ökad produktivitet egentligen och hur kan moderna IT lösningar förbättra företagets resultat? 

Sidor